A jó hír előtt néhány szót kell szólnunk egy NAGYON ROSSZ hírről (ezt meg kell értsd, hogy a jó hír valóban JÓ HÍR legyen számodra).

Isten adott az emberiségnek egy rövid, de nagyon világos “útmutatót”, a Tízparancsolatot. Ez foglalja össze azokat a “törvényeket”, amelyek Isten és az emberek, valamint az emberek egymás közötti kapcsolatára vonatkoznak.
Ha az ember ezek szerint élne, nagyon “sikeres” lenne MINDENBEN!
Ezeket a törvényeket az ember meg tudná tartani, ha az “első ember”, Ádám nem vétkezett volna.
judgement


Ádám bűne azonban minden ember számára ítéletet eredményezett. Azonban ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az minden ember számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja, és örökké éljen.

Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sok ember bűnössé lett, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára. (Róma 5:18-19)

De most ezek a törvények arra emlékeztetnek minket, hogy elfordultunk Tőle, és megtört az Istennel való kapcsolatunk. Egyedül maradtunk, csak magunkban bízhatunk, és így már képtelenek vagyunk megtartani a parancsait, ezért büntetés vár ránk.


Mi történik, amikor megszegsz egy törvényt?
Ami a földi életben is: büntetést kell fizetned. Bár itt a földön nem minden bűnöst kapnak el, ezért azok el tudják kerülni a büntetést.
De ne felejtsd, Isten elől nem tudsz elrejtőzni! Isten minden tud, ismeri még a legbenső gondolataidat is.


DE ITT A NAGYON JÓ HÍR…lanc
Isten átvállalta a te büntetésedet!!!
Az evangélium szó azt jelenti: örömhír, örömüzenet, jó hír, győzelmi hír. Akkor használták régen ezt a szót, amikor egy győztes hadvezér érkezésének hírét bejelentették.
De először meg kell értened: a jó hír azért jó, mert előtte van valami, ami rossz. A győzelem előtt harc van, amiben az ellenséged – a rossz – le akar téged győzni.


Krisztus, aki Isten Fia, emberré lett a názáreti Jézusban.the_light_door
Olyan ember, mit te meg én, kivéve egy dolgot (ez tette képessé, hogy helyetted felvállalja a büntetést): nem követett el bűnt, mert a szíve és élete Istené volt.
Mivel soha nem vétkezett, ezért amikor elfogták, ártatlanul ítélték halálra. Senki nem értette, miért.
Csak Isten és Ő ismerte a titkot: mi helyettünk vállalta a büntetést, és a halált.
Meghalt, eltemették, de a harmadik napon feltámadt, és megmutatta magát tanítványainak.
Elmagyarázta nekik, mindez előre meg volt írva felőle évszázadok, évezredek óta Mózesnél, a prófétáknál és a zsoltárokban (több mint 300 helyen).

És akik csak találkoztak a feltámadott Jézussal, felismerték és elhitték, hogy Jézus az ő bűneikért halt meg. Mindaz, amit megírtak Jézus Krisztus felől, IGAZ!


Van élet a halál után! Aki hisz Jézusban, ha meghal is, ÉLNI FOG!!!
Ez egy ajándék Istentől. Ez azt jelenti, hogy nem tudod kiérdemelni a tetteiddel, jó cselekedeteiddel.


Most döntési helyzetbe kerültél: vagy elhiszed és elfogadod a fentieket, vagy nem – mindkettő következményekkel jár!

Ha elfogadod, nem kell mást tenned, csak ismerd el a bűneidet, bánd meg és fordulj el azoktól, szakíts a régi életeddel (ez a megtérés), és fordulj Jézushoz, egyedül csak Benne bízzál. Kattints ide!

Ha azonban nemet mondasz, neked kell kifizetned a bűneid büntetését, de ez az (örök) életedbe kerül. Nem akarlak sokkolni, de ha érdekel, milyen a Biblia szerint a pokol, kattints ide!
(De ha nem hiszel Istennek, ki fog rajtad segíteni azon a napon, amikor meg kell állnod előtte?)

Szívből kívánjuk neked, hozz egy jó döntést, fogadd el Jézus ingyenes ajándékát!

Ha pedig már megtetted, reméljük, még jobban örülsz és még nagyobb hála lett a szívedben Jézus irántad való hatalmas szeretete  miatt. Soha nem fogjuk megunni hallani, és átélni jóságát, kegyelmét és irántunk való jóindulatát!