A gyülekezetünk rövid története, bemutatása

A Jászsági Gyülekezet 1998 szeptemberében alakult, evangéliumi alapokon álló közösség.

Miért „jászsági”? Már a gyülekezet alakulásakor már számos jászsági településről gyűltünk össze vasárnaponként Jászberényben, ezért kézenfekvőnek látszott, hogy amikor nevet keresünk, utaljunk egyik legfontosabb adottságunkra, egyben célunkra is.


Tagjaink és az érdeklődők elsősorban Jászberényből, Jászapátiról, Jászfényszaruról, Jászdózsáról és Jászjákóhalmáról járnak rendszeres hétvégi alkalmainkra és rendezvényeinkre, de Tápió-mentéről is többen csatlakoztak hozzánk. Több településen heti / kétheti rendszerességgel testvéreink házicsoportos összejöveteleket tartanak, általában valamelyikük házánál.
Jelenleg mintegy 80 felnőtt és gyermek vesz részt rendszeresen istentiszteleteinken és hétközi házicsoport alkalmainkon.


Alakulásunk óta hétvégenként közös istentiszteletet rendezünk, amelyeknek középpontjában Isten modern hangszerelésű zenével kísért dicsőítése és Isten Igéjének– különös tekintettel a Jézus Krisztusról szóló örömhír (evangélium) – hirdetése áll. Rendszeresen imádkozunk egymásért, különböző szükségek betöltéséért, legalább havonta Úrvacsorai közösségben veszünk részt.


Történetünk során számos bérleményben megfordultunk, és kihelyezett istentiszteleteket tartottunk több környező településen is. Hirdettük Jézus Krisztus evangéliumát utcákon, tereken, újságban és – elsősorban – személyesen. Jelenleg hétvégi istentiszteleteinket Jászberényben, a Jákóhalmi út 9. szám alatti üzletház földszintjén tartjuk.


A gyülekezet működését a hívők adománya fedezi, állami vagy helyi támogatásban nem részesülünk – nem is kértük. Amíg lehetett, számosan támogatták azonban adójuk 1%-ával gyülekezetünket.


A gyülekezet vezetését laikus (nem főállású tagokból álló) 4 fős vezetőség (presbitérium) látja el.
A területileg illetékes Bíróság 1999-ben bejegyezte gyülekezetünket, így hivatalos egyházként működtünk 2011 december 31.-ig. Azóta egyesületi formában létezünk.