Közösségi életünk

Istentiszteletek

Hétvégén vasárnaponként 16.00 órától vannak közös összejöveteleink. Ekkor a környező településekről összegyűlnek testvéreink, sokszor érdeklődők is jönnek. Ezek az alkalmak elsősorban a “felkészítés” jegyében telnek, aktuális és fontos bibliai igazságokról szóló tanítások és prédikációk hangzanak el, ez van a fókuszban. De van idő ilyenkor Isten hangszeres zenével kísért imádására és dicséretére, alkalmanként úrvacsorai közösségre, beszélgetésekre is. Az alkalmak alatt vigyázunk a gyermekekre, különböző korcsoportokban foglalkozunk velük.

Házi közösségek

Az egymással való közösség talán leghatékonyabb módja a házi közösség. Házanként gyűlnek össze a tanítványok, tudnak egymásra figyelni, egymást segíteni, imádkozni. Megbeszélik az aktuális üzeneteket. De a lényeg: nemcsak magukra figyelnek, hanem aktívan képviselik Jézust a mindennapokban, beszélnek Jézusról, imádkoznak az Örömhírt igazoló gyógyulásokért, jelekért és csodákért. És nagy dolgok történnek közöttünk, hála Istennek!!!

Tanítványképzés

Jézus parancsa alapján szeretnénk eljárni: tanítvánnyá lenni, majd tanítvánnyá tenni. Világos és határozott parancsokat, feltételek adott azoknak, akik szeretnének a tanítványai lenni. Ebben a folyamatban mi is növekszünk, és több lépcsőben segítjük Jézus követőit: külön kiscsoportos foglalkozásokat tartunk az alaplépésekről, gyakorlati módon segítjük beilleszkedésüket a közösségbe, segítünk megtalálni és gyakorolni szolgálataikat. Ebben segítenek a rendszeres istentiszteleti tanítások, települési kiscsoportok, és sok más lehetőség.

Házasság, család, gyereknevelés

Isten legelső “intézménye” az ember részére a család volt, és ennek fontossága ma is rendkívül fontos. Igyekszünk hangsúlyt tenni erre: foglalkozunk a házasság gondolatával foglalkozó fiatalokkal (segítünk a döntésük megalapozásában), házaspároknak segítünk tréningekkel és személyes tanácsadással a házassági és gyereknevelési témákban, konfliktusok kezelésben. Minderre egyetlen “szakkönyvünk” van: a Biblia. Elképesztő, hogy minden helyzetre van tanácsa, javaslata:)

Fiatalok és idősek

Az egyes korcsoportoknak sajátos helyzetben vannak, másak a kihívásaik és küzdelmeik, céljaik. Ezért rendszeres lehetőséget biztosítunk a tini (14-18), ifjúsági (18+) és nyugdíjas (60+) testvéreinknek a rendszeres találkozásokra, ahol egymást segíteni, bátorítani tudják a mindennapi élethelyzeteikben. Ezek a lehetőségek általában változó gyakorisággal és helyen megszervezett kiscsoportos foglalkozásokat jelentenek.

Férfi és női alkalmak

Évente több alkalommal rendezzünk találkozókat külön férfiak és nők részére, ahol egyedi és sajátos kérdésekkel, problémákkal foglalkozunk, keresve a Biblia válaszait, tanácsokkal és tapasztalatokkal segítjük egymást, imádkozunk egymásért. A nyitott, őszinte légkörben nagyon sok segítséget tudunk egymásnak adni.

Szeretet Szolgálat

A Biblia felhívja a figyelmet a szükségben lévő testvéreink, felebarátaink támogatására, amely nem csak lelki (szellemi), hanem anyagi természetű is egyben. A gyülekezetünk rendszeres bevételeinek adott részét erre a szolgálatra elkülöníti, és segít minden rászorulónak a legfontosabb szükségeik betöltésében. Fontos, hogy a hozzánk fordulóknak nemcsak “kenyeret”, hanem életvezetési és pénzkezelési tanácsokat is adunk, erre vonatkozó tanfolyamokat szervezünk, hogy segítsünk tartósan megoldani nehéz élethelyzeteket. Több civil szervezetet rendszeresen is támogatunk (pl. a Jászsági Emberekért Alapítványt).