Közösségi életünk

BibleClass

Istentiszteletek

Hétvégén vasárnaponként 16.00 órától vannak közös összejöveteleink. Ekkor a környező településekről összegyűlnek testvéreink, sokszor érdeklődők is jönnek. Ezek az alkalmak elsősorban a “felkészítés” jegyében telnek, aktuális és fontos bibliai igazságokról szóló tanítások és prédikációk hangzanak el, ez van a fókuszban. De van idő ilyenkor Isten hangszeres zenével kísért imádására és dicséretére, alkalmanként úrvacsorai közösségre, beszélgetésekre is. Az alkalmak alatt vigyázunk a gyermekekre, különböző korcsoportokban foglalkozunk velük.

social-groups

Házi közösségek

Az egymással való közösség talán leghatékonyabb módja a házi közösség. Házanként gyűlnek össze a tanítványok, tudnak egymásra figyelni, egymást segíteni, imádkozni. Megbeszélik az aktuális üzeneteket. De a lényeg: nemcsak magukra figyelnek, hanem aktívan képviselik Jézust a mindennapokban, beszélnek Jézusról, imádkoznak az Örömhírt igazoló gyógyulásokért, jelekért és csodákért. És nagy dolgok történnek közöttünk, hála Istennek!!!

disciple

Tanítványképzés

Jézus parancsa alapján szeretnénk eljárni: tanítvánnyá lenni, majd tanítvánnyá tenni. Világos és határozott parancsokat, feltételek adott azoknak, akik szeretnének a tanítványai lenni. Ebben a folyamatban mi is növekszünk, és több lépcsőben segítjük Jézus követőit: külön kiscsoportos foglalkozásokat tartunk az alaplépésekről, gyakorlati módon segítjük beilleszkedésüket a közösségbe, segítünk megtalálni és gyakorolni szolgálataikat. Ebben segítenek a rendszeres istentiszteleti tanítások, települési kiscsoportok, és sok más lehetőség.

Family-silhouette

Házasság, család, gyereknevelés

Isten legelső “intézménye” az ember részére a család volt, és ennek fontossága ma is rendkívül fontos. Igyekszünk hangsúlyt tenni erre: foglalkozunk a házasság gondolatával foglalkozó fiatalokkal (segítünk a döntésük megalapozásában), házaspároknak segítünk tréningekkel és személyes tanácsadással a házassági és gyereknevelési témákban, konfliktusok kezelésben. Minderre egyetlen “szakkönyvünk” van: a Biblia. Elképesztő, hogy minden helyzetre van tanácsa, javaslata:)

young-and-old-clipart-1

Fiatalok és idősek

Az egyes korcsoportoknak sajátos helyzetben vannak, másak a kihívásaik és küzdelmeik, céljaik. Ezért rendszeres lehetőséget biztosítunk a tini (14-18), ifjúsági (18+) és nyugdíjas (60+) testvéreinknek a rendszeres találkozásokra, ahol egymást segíteni, bátorítani tudják a mindennapi élethelyzeteikben. Ezek a lehetőségek általában változó gyakorisággal és helyen megszervezett kiscsoportos foglalkozásokat jelentenek.

man-woman

Férfi és női alkalmak

Évente több alkalommal rendezzünk találkozókat külön férfiak és nők részére, ahol egyedi és sajátos kérdésekkel, problémákkal foglalkozunk, keresve a Biblia válaszait, tanácsokkal és tapasztalatokkal segítjük egymást, imádkozunk egymásért. A nyitott, őszinte légkörben nagyon sok segítséget tudunk egymásnak adni.

giving

Szeretet Szolgálat

A Biblia felhívja a figyelmet a szükségben lévő testvéreink, felebarátaink támogatására, amely nem csak lelki (szellemi), hanem anyagi természetű is egyben. A gyülekezetünk rendszeres bevételeinek adott részét erre a szolgálatra elkülöníti, és segít minden rászorulónak a legfontosabb szükségeik betöltésében. Fontos, hogy a hozzánk fordulóknak nemcsak “kenyeret”, hanem életvezetési és pénzkezelési tanácsokat is adunk, erre vonatkozó tanfolyamokat szervezünk, hogy segítsünk tartósan megoldani nehéz élethelyzeteket. Több civil szervezetet rendszeresen is támogatunk (pl. a Jászsági Emberekért Alapítványt).